Η Πρόταση Χρηματοδότησής του Δήμου Αγράφων για τη Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου στο Κερασοχώρι

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, ο Δήμος Αγράφων υπέβαλε την  Πρόταση Χρηματοδότησής του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ώστε να υπάρχει η χρηματοδότηση και να μην επιβαρυνθεί το ταμείο του Δήμου για τη διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου του Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι.

Το νέο Διοικητήριο στο Κερασοχώρι

Η πρόταση του Δήμου κατατέθηκε κατόπιν σχετικής Προσκλήσεως, για την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση του Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 800.000€.

Η μελέτη που ο Δήμος Αγράφων υπέβαλε ως είθισται με την Αίτηση Χρηματοδότησης, αφορά στην αποκατάσταση – διαμόρφωση συμπλέγματος τριών κτιρίων και επανάχρησή τους ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για τα δύο ήδη χρησιμοποιούμενα κτίρια από το Δήμο Αγράφων, το σημερινό Δημαρχείο και το παλιό Δημοτικό Σχολείο που χρησιμοποιείται ως Αίθουσα ΔΣ, καθώς και για το τρίτο κτίριο που βρίσκεται έναντι του Δημαρχείου, το Ειρηνοδικείο. Το συγκεκριμένο κτίριο, όντας κλειστό με ΦΕΚ  από το 2012, όπως είναι ήδη γνωστό διεκδικήθηκε από την τωρινή δημοτική αρχή και τελικά επετεύχθη να παραχωρηθεί στο Δήμο Αγράφων και να συμπεριληφθεί στο εν λόγω έργο.

Η μακέτα από το εσωτερικό των διοικητικών υπηρεσιών

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Αγράφων φιλοδοξεί να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών εξαιτίας της διασποράς των Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και της μη λειτουργικότητάς τους λόγω  των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ τους και του μεγάλου χρόνου μετάβασης από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Σύμφωνα με το στόχο της κίνησης αυτής του Δήμου, με τη συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου (Οικονομική – Τεχνική – Διοικητική) στην έδρα που είναι στο Κερασοχώρι, πρωτίστως θα βελτιστοποιηθεί η  εξυπηρέτηση των δημοτών καθώς επίσης θα δημιουργηθούν  καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα συνεχίσουν  να λειτουργούν τα δημοτικά καταστήματα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με την λειτουργία των ΚΕΠ. Επιπλέον, στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας θα λειτουργήσουν και οι Υπηρεσίες: α) Κέντρο Κοινότητας, β)Κοινωνικό Παντοπωλείο, και γ) Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι».