Έγκριση έλαβε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο του εν λόγω Δήμου. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η (αποδοτικότερη) προβολή του Δήμου Αγράφων και η βελτίωση της θέσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ώστε με την ανάδειξη των σημείων ενδιαφερόντων και αξιοθέατων, αφενός να βγει από την αφάνεια και να μπει για πρώτη φορά στον τουριστικό χάρτη της χώρας και αφετέρου να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες και επισκέπτες βελτιώνοντας έτσι και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων του Δήμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης- σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση- για την τουριστική προβολή ενός τόπου, υλοποιείται με τη δημιουργία «ταυτότητας» και «επώνυμου προορισμού» για κάθε δήμο ή επιμέρους περιοχή.

Προτεινόμενες δράσεις

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Αγράφων περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: Δημιουργία λογοτύπου με κόστος 2.000 ευρώ, δημιουργία τουριστικού εντύπου κόστους 6.000 ευρώ, δημιουργία τουριστικού χάρτη ποσού 4.000 ευρώ, σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ποσού 6.000 ευρώ, αναβάθμιση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Δήμου ποσού2.000 ευρώ, δημιουργία αφισών/ bannersποσού 2.000 ευρώ, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις κόστους 5.000 ευρώ, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων ποσού 8.000ευρώ, καθώς και επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες και λοιπά ΜΜΕ κόστους 5.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει το συνολικό όραμα της δημοτικής αρχής για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά τις δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς στον προϋπολογισμό, ώστε να υποβληθούν στον ΕΟΤ.