Υπουργείο Εσωτερικών: 3 εκατ. ευρώ πήρε η ΠΕ Ευρυτανίας τα τελευταία 3 χρόνια

2869

Γράφημα για τις χρηματοδοτήσεις των περιφερειακών ενοτήτων δημιούργησε το Υπουργείο Εσωτερικών, περιλαμβάνοντας τις χρηματοδοτήσεις από το 2015 έως το 2018. Στο φάκελο της Στερεάς Ελλάδας, το γράφημα για την Ευρυτανία δείχνει τα μεγέθη και τους αριθμούς, αναφέροντας όλα τα ποσά που δόθηκαν για φυσικές καταστροφές, λειψυδρίες, ορεινές περιοχές και ΦιλόΔημος. Συγκεκριμένα στην ΠΕ Ευρυτανίας το ΥΠΕΣ έδωσε για το πρόγραμμα ανεξόφλητων υποχρεώσεων ΑΚΣΙΑ – 38.970,32 ευρώ, για Φυσικές Καταστροφές 740.000 ευρώ, για λειψυδρίες – 130.000 ευρώ, για ορεινούς δήμους – 1.201.400 ευρώ, για το πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ – 982.100 ευρώ. Το σύνολο ανέρχεται στα 3.092.470,32 ευρώ, μέσα στην τριετία 2015-2018.