Χωρίς αλλαγές το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καρπενησίο

3201

Καμία αλλαγή δεν θα δεχτεί το υπάρχον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη. Αναλυτικότερα, πραγματοποιώντας μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, γίνεται γνωστό ότι  η  μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Καρπενησίου» έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006, σύμφωνα με την 07-11-2005 απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην  από 31/07/2007 σύμβαση ως ανάδοχος  της μελέτης ορίστηκε η σύμπραξη των μελετητικών γραφείων ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών – DELCO ΕΠΕ και στη συνέχεια υπήρξε  απόφαση  περί «Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου». Ο Δήμος Καρπενησίου, κατόπιν κάποιων αντιδράσεων που δημιουργήθηκαν μετά την απόφαση περί «Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου» κατέθεσε την 27.05.2011 αίτηση ακύρωσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καρπενησίου ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας

 

Τέθηκε δηλαδή ζήτημα, ότι μπορεί να μην ακολουθήθηκαν οι πρόσφορες και απαιτούμενες από τον νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ακυρωθεί το ΓΠΣ στο σύνολό του, προκειμένου να τηρηθεί αυτός ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας εκπόνησης ΓΠΣ , ο Δήμος έχει αποστείλει το 11-4-13 έγγραφο στο ΣΤΕ , στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που τηρήθηκε για την δημοσιοποίηση της μελέτης του ΓΠΣ Καρπενησίου.

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου επιλύθηκαν αρκετά από τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την έγκριση του ΓΠΣ.

 

Η ισχύς του ΓΠΣ κρίνεται απαραίτητη διότι ρυθμίζει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και έχει καθιερώσει δύο επίπεδα πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν δύο ειδών εργαλεία στρατηγικού πολεοδομικού σχεδιασμού :

  1. Τα ρυθμιστικά σχέδια και προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος ,για τα μεγάλα αστικά κέντρα
  2. Τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης, τα οποία εκπονούνται από τους ΟΤΑ

Στο δεύτερο επίπεδο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου και περιλαμβάνει:

  1. Πολεοδομικές μελέτες ( επεκτάσεις πόλεων και οικισμών , μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων ,μελέτες ΠΕΡΠΟ και αναπλάσεων κ.α.)
  2. Πράξεις εφαρμογής για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Συνεπώς για να προχωρήσουμε στο δεύτερο επίπεδο απαιτείται να έχουμε σε ισχύ το πρώτο επίπεδο (ΓΠΣ).

 

Τέλος, η αναθεώρηση ή τροποποίηση  του ΓΠΣ δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του.

 

«Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από την αίτηση ακύρωσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αφού έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε μελλοντικά, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε  αναθεώρηση ή τροποποίηση  του ΓΠΣ διότι έχει παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του» τόνισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου