Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων Π. Ε. Ευρυτανίας για την χειμερινή περίοδο

1945

Με τη χειμερινή περίοδο να έχει ξεκινήσει οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ευρυτανίας δεν θα έχουν καμία μεταβολή στο ωράριο λειτουργίας τους και θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν τα πρατήρια τους σε μη υποχρεωτικό ωράριο, καθώς οι αυτόματοι πωλητές θα δύναται να εξυπηρετούν τους πελάτες οποιαδήποτε ώρα, λειτουργώντας σε 24ωρη βάση. Η απόφαση αυτή πιστοποιείται με την 27-9-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού, ο οποίος γνωστοποιεί ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας δεν απαιτείται υποχρεωτικό εκ περιτροπής ωράριο των πρατηρίων διότι καλύπτονται από αυτόματους πωλητές για την χειμερινή περίοδο από 01-10-2019 έως 30-04-2020.