12.000 ευρώ η έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές μονάδες Δήμου Καρπενησίου

2751

Με την από 15-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών   Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου συνολικού προϋπολογισμού 12.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιχορήγηση θα δεχτεί η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου με το  ποσό των 6.000,00€ και η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου με το  ποσό των 6.000,00€, λόγω σημαντικών υλικών ζημιών που δέχτηκαν κατά την διάρκεια του έτους. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών το σχολικό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού και του 2ου Γυμνασίου υπέστη  πλημμυρικά φαινόμενα και δεν ήταν δυνατή η λειτουργία κυρίως του 3ου Δημοτικού σχολείου, χρειάστηκαν άμεσες επεμβάσεις, ώστε το σχολείο να γίνει λειτουργικό, όπως καθαρισμός σκεπής, έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επένδυση με αντιολισθητικό τάπητα για την αποφυγή ατυχημάτων. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κρίνεται δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεωνσε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του Δήμου.