Γιατί χρηματοδοτούνται

Χρηματοδότηση ύψους 146.210,85€ θα λάβουν οι Δομές των Κέντρων Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα το Υπουργείο χορηγεί ποσό ύψους 115.620,85€ για «Κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19» και με το ποσό των 30.590,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η ενίσχυση των δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), αλλά και για να μην κλείσει ούτε ένα δημοτικό ΚΔΑΠ και να μην απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος που έχει σύμβαση με αυτού του είδους τους παιδαγωγικούς χώρους δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, σε οποιονδήποτε δήμο της χώρας. Οι παραπάνω πιστώσεις θα ενσωματωθούν με την αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2020.