Ο Δήμος Καρπενησίου προσέλαβε δύο άτομα για χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως και 30/8/2022 για τη λειτουργία της δράσης του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας 4 έως 12 ετών, έτους 2022 με τίτλο «Βουνο..Παιχνιδίσματα – Summer Camp».

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται οι κάτωθι και για την αντίστοιχη ειδικότητα:

1. Καώνη Αγγελική Κωνσταντίνος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

2. Πετσάβα Παναγιώτα Δημήτριος ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η καταβολή των αποδοχών του θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύουν.