Η 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Συζητήθηκαν 32 θέματα, ενώ τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 25ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 671/18-08-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και έγκριση των νέων όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 340.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας. Β. Επιστροφή παραβόλου, σε εφαρμογή της 1521/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.

Φωτο αρχείου