Στον καθαρισμό δημοτικών και αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Αγράφων, λόγω έκτακτων έντονων βροχοπτώσεων προβαίνει ο Δήμος Αγράφων. Ο καθαρισμός των δρόμων κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, καθότι οι πτώσεις βράχων και πετρών στους θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων, ενώ σε πολλούς αγροτικούς δρόμους έχει χαθεί η πρόσβαση λόγω κατολισθητικών φαινομένων.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αγράφων αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής στον Βουτσέλη Ευάγγελο, Χωματουργικές εργασίες, έναντι συνολικού ποσού 2.678,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά τη μίσθωση ενός φορτωτή και με το χειριστή για εργασία 48 ωρών.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.