20.000 ευρώ για υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

1268
building and construction materials located on top of the drawings. 3D illustration

Μια σειρά από εργασίες πραγματοποιεί αυτό το διάστημα ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Νίκου Σουλιώτη. Μέσα στις εργασίες αυτές είναι και η συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του Δήμου, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» αναλαμβάνει ο Λάμπρος Γαλανός έναντι συνολικού ποσού 19.857,36€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται ακρυλικά χρώματα και πλαστικό χρώμα, συντηρητικό ξύλου, πινέλα, πιστόλι σιλικόνης και πλήθος άλλων υλικών για την συντήρηση των κτιρίων. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση εργασίας.