25.000 ευρώ δίνει ο Δήμος Αγράφων για τη βελτίωση της ύδρευσης

0
2419

Έλεγχο και χλωρίωση των δεξαμενών ύδρευσης, δειγματοληπτικό έλεγχο νερού και συντήρηση αντλιοστασίων μερικές από τις δράσεις

Προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού και την ομαλή υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων ο Δήμος Αγράφων προχώρησε στην έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο και χλωρίωση δεξαμενών, για το δειγματοληπτικό έλεγχο ποιότητας ύδατος στις Δημοτικές Ενότητες και την τακτική συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου Αγράφων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων αφού έλαβε υπόψη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας , ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία ελέγχου και χλωρίωσης δεξαμενών του Δήμου Αγράφων για έξι μήνες, με κόστος το ποσό των 9.475,58€. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση των υδάτων στα δίκτυα των ΔΕ του Δήμου Αγράφων καθώς και η χημική εξέταση των ποσίμων υδάτων, έναντι του ποσού 4.991,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την υπηρεσία «Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων». Τέλος, ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, για την τακτική συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου Αγράφων έναντι του ποσού των 9.982,00€ με ΦΠΑ.

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ορίζεται ως τρόπος εκτέλεσης την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.