3 άτομα προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου για 5 ημερομίσθια

3921

Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις

Ο Δήμος Καρπενησίου με ανακοίνωσή του, κατόπιν της υπ’ αριθ. 199/2018 απόφαση του Δ.Σ., ενημερώνει ότι θα προσλάβει τρεις (3) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Ιούνιο 2018 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου (Δ/νση: Ύδρας 6 Πρ. Ηλία Καρπενησίου) μέχρι και 18/6/2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.