Στην έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Αγράφων προέβη το Δ.Σ. του εν λόγω Δήμου, γεγονός που αποφέρει θετικά αποτελέσματα στις υπηρεσίες του, τους σπουδαστές και εν γένει τους συμπολίτες.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος αξιολογώντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών του, έκρινε ότι μπορεί να απορροφήσει σπουδαστές των ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο σε ειδικότητες σχετικές με τη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις υπηρεσίες του Δήμου συνολικά τριών (3) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από το τρέχον έτος 2023 (01-07-2023) και για κάθε επόμενο έτος για μια πενταετία. Το μέγιστο ποσό των αποζημιώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών που απαιτούνται για την ανωτέρω πρακτική άσκηση ανέρχεται για το έτος 2023 στο ποσό των 3.351,42€ (3 θέσεις Χ 186,19€ Χ 6μήνες) και στο ποσό 6.702,84€ (3 θέσεις Χ 186,19€ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου. Για την ανωτέρω δαπάνη δεσμεύεται αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2023 και θα δεσμεύεται για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη, ετήσια δαπάνη ύψους 6.702,84 ευρώ περίπου.