Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε και 25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χθες Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, με 38 θέματα ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ αυτών συζητήθηκαν και 4 θέματα που αφορούσαν την Ευρυτανία και είναι τα εξής:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά-ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αγράφων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ , Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του υποέργου “Επισκευή και Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου” Π.Ε. Ευρυτανίας, του έργου «Επισκευή , Συντήρηση και Εκσυχρονισμού Κτιριακών Υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τεχνικών – Κρασπεδόρειθρων Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 117303/347/25-06-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (βροχοπτώσεις από 21/06/2020),της Π.Ε. Ευρυτανίας .