Την μάχη κατά του καρκίνου τιμά στις 4 Φεβρουαρίου η παγκόσμια ιατρική κοινότητα, προτάσσοντας το δίπτυχο πρόληψη και θεραπεία για την επιτυχή μάχη κατά του καρκίνου.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει άλματα στον τομέα της ιονίζουσας ακτινοβολίας, σημειώνει ο Βασίλης Κουλουλίας, καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.. “Η τοξικότητα που παρατηρείτο στο παρελθόν αποτελεί πλέον αναφορά μόνο στην βιβλιογραφία”. Παλαιότερα η ακτινοβολία προκαλούσε εκτεταμένες βλάβες που οδηγούσαν σε μεταλλάξεις και κυτταρικό θάνατο.

Με τις νέες εξελιγμένες μορφές της ακτινοβολίας η υψηλή ενέργεια που χορηγείται στα κύτταρα καταστρέφει το γενετικό υλικό στον πυρήνα τους με αποτέλεσμα να προκαλεί το θάνατο μόνο των καρκινικών κυττάρων. «Έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε εκείνη την στιγμή που εφαρμόζεται ποιοί ιστοί ακτινοβολούνται και να αποφεύγεται η ακτινοβόληση των υγιών οργάνων στην γύρω περιοχή».

Χειρουργική ογκολογία, ανοσοθεραπεία και ακτινοβολία είναι οι μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου. Η ακτινοβολία άρχισε να εφαρμόζεται το 1900, ενώ από το 2010 εξελίσσεται η μέθοδος της ανοσοθεραπείας, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Σύμφωνα με τον κ. Κουλουλία, ο κορωνοϊός θα μας βοηθήσει στο μέλλον, σε σχέση με τα νέα MRNΑ εμβόλια να ανοίξουμε νέους δρόμους θεραπείας και του καρκίνου.

Έτσι, θα προσφέρουμε καλύτερη θεραπεία με λιγότερη τοξικότητα στους πάσχοντες.

Η ακτινοβόληση πραγματοποιείται με τη χρήση επιταχυντών σωματιδίων. Τέτοια κέντρα υπάρχουν από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη και γίνονται προσπάθειες αποκέντρωση των θεραπευτικών κέντρων ακόμη και στην νησιωτική χώρα, καθώς η γεωγραφία της Ελλάδος είναι ιδιαίτερη.

Οι ακτινοθεραπείες γίνονται σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή, και με εξαιρετικά αποτελέσματα, καταλήγει ο κ. Κουλουλίας.

ertnews.gr