Αποδεκτή έγινε από την Οικονομική Επιτροπή Αγράφων η Β’ Κατανομή 2023 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.

Αναλυτικότερα, ύστερα από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπουργού για την Β’ Κατανομή ποσού 28.050.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Για το Δήμο Αγράφων η Β’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 40.440,00 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με  την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση. Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 40.440,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.006,80 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 21.433,20 ευρώ.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.