5.456 ευρώ για στέγαστρο στη Μαυρομάτα

3999

Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για στέγαστρο στην Τοπική Κοινότητα Μαυρομάτας. Με την από 4-6-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή προχωρά το έργο με θέμα: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρου στην Τ.Κ. Μαυρομάτας» με συνολική τιμή 5.456 ευρώ με ΦΠΑ. Την ανάθεση του εν λόγω έργου ανέλαβε ο Ντάλλας Κωνσταντίνος με την πιο συμφέρουσα προσφορά. Η πιστοποίηση της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ενώ η εξόφληση θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο με τα ανάλογα τιμολόγια.