52.500 ευρώ η συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγράφων

0
1640

Σε γενικές εργασίες προβαίνει ο Δήμος Αγράφων με την 21-2-2019 απόφαση Δημάρχου, με στόχο την αποκατάσταση οποιασδήποτε μορφής βλάβης που έχει προξενηθεί και δυσκολεύει την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών διαμερισμάτων. Μια από αυτές αποτελεί και η συντήρηση – επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, των οποίων η πληρωμή δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2019. Η συντήρηση αφορά τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγράφων προϋπολογισμού 14.880 ευρώ, Απεραντίων προϋπολογισμού 14.880 ευρώ, Ασπροποτάμου προϋπολογισμού 14.632 ευρώ, Φραγκίστας προϋπολογισμού 8.060 ευρώ.