Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για επικουρικό προσωπικό

Ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας κ. Νικόλαος Κοντοπάνος, με ανακοίνωση του Θεραπευτηρίου, ανακοίνωσε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού από το ΑΣΕΠ. Έξι (06) είναι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν, και πρόκειται αναλυτικά για τέσσερεις (04) ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, μία (01) θέση ΠΕ Διοικητικού και μία (01) θέση ΥΕ Τραυματιοφορέων, ενώ δεν καλύφτηκε τελικά μία (01) θέση Εργοθεραπευτή, μιας και δεν έγινε καμία αίτηση για να καλυφθεί η θέση πανελλαδικά. Η κατάταξη που ανακοινώθηκε είναι κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας και αναμένεται έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων και οι πρώτοι- διορισθέντες από στους πίνακες της κάθε ειδικότητας, να καταθέσουν στο ίδρυμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οποία και συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, στο τέλος του μήνα να αναλάβουν τα καθήκοντά τους .

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Θεραπευτηρίου καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στην διαδρομή www.asep.gr