7.688 ευρώ για την επισκευή των αντλιοστασίων του Δήμου Αγράφων

0
2737

Με την από 5-3-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε η αποκατάσταση βλάβης των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγράφων με απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση Δημητρίου Ταξ. Τόλη, Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΔΕ που εδρεύει στο Αγρίνιο. Το ποσό που θα χορηγηθεί στην εν λόγω επιχείρηση για την υπηρεσία με τίτλο Τακτική Συντήρηση Αντλιοστασίων Δήμου Αγράφων ανέρχεται στα 6.200,00€ συν ΦΠΑ (24%) 1.488,00€ (συνολική δαπάνη 7.688,00€). Ειδικότερα, βλάβη παρουσίασαν τα αντλιοστάσια του Δήμου Αγράφων, προξενώντας δυσλειτουργίες στις Τοπικές Κοινότητες της Επισκοπής, Παλαιοκατούνας και Δυτικής Φραγκίστας, καθώς και στη Δ.Ε. Φραγκίστας, της Τ.Κ. Επινιανών στη Δ.Ε. Αγράφων και της Τ.Κ. Νέου Αργυρίου της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί εντός είκοσι (20) ημερών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας.