Χορήγηση άδειας λειτουργίας για τον 1ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπενησίου

448

Νέα άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε από το Δήμο Καρπενησίου για τον 1ο Παιδικό Σταθμό, ύστερα από την απόφαση ένταξης του Δήμου Καρπενησίου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Ν.Π αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης».

Η άδεια δόθηκε λαμβάνοντας υπόψιν την υπουργική απόφαση «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» και τον «Καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων». Την τεχνική έκθεση ανέλαβαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί, Βασίλειος Μαντέκας και Δημήτριος Μπούρας ως προς την προσαρμογή του κτηρίου. Πρόκειται για το ακίνητο επί της οδού Απόλλωνος 4 με τα εξής στοιχεία: Τμήματα Σταθμού: 4, μέγιστό αριθμό νηπίων: 70 και μέγιστο αριθμό βρεφών: 20.