Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

339
karpenisi front

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 3η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Δεκαπέντε (15) ήταν τα θέματα για τα οποία οι Σύμβουλοι έλαβαν αποφάσεις.

Αυτά αφορούσαν  την έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης Δ.Σ. (2η συνεδρίαση), την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2024, την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2023, την έγκριση Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2024 και την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ΔΣ.

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Καρπενησίου, τον ορισμό αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τον ορισμό εκπροσώπων Δήμου για την επικαιροποίηση του μητρώου προσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού έργων, τον ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σε συνέχεια της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Λειτουργία και ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου» και την ένταξη του Δήμου Καρπενησίου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Συζήτησαν ακόμη την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Στάβλων και παραχώρηση α΄ ορόφου στον πολιτιστικό Σύλλογο των απανταχού Σταβλιωτών και φίλων «Η Αγία Παρασκευή», τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στην επαρχιακή οδό «Ράχη Τυμφρηστού – Κρίκελλο –  Δομνίστα προς Ναύπακτο» για το τμήμα επί της οποίας έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία Μπαγιάτη Σπυριδούλα, εντός οικισμού Δομνίστας, τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ» αναδόχου της 3ΚΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την οικονομική ενίσχυση δημότη.