Καυτή Καρέκλα

3897
03 page 0001

Διαμαρτυρίες ακούγονται συνεχώς από τους κατοίκους του Νομού για το οδικό δίκτυο Καρπενησίου – Προυσού, το οποίο μετά από το έργο εγκατάστασης σωλήνων ύδρευσης, κατέστη ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών. Για το παρόν πρόβλημα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λερογιάννης Δημήτριος απάντησε στον Ευρυτανικό Παλμό:

«Το συγκεκριμένο έργο έκλεισε προσωρινά, για να μη χαθεί η χρηματοδότηση από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και τώρα με αλληλογραφία που έχουμε και με την Περιφέρεια και με τον Εργολάβο, έχουμε συμφωνήσει ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα μας δώσει ο καιρός, θα παρέμβουμε σωστά. Θα το δείτε κι εσείς.»