Με αναμόρφωση και συγκρότηση επιτροπών συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

1454
201409050839053632 1 1

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Ένδεκα (11) είναι τα θέματα ημερήσιας διατάξεις που απασχόλησαν τους συμβούλους.

Αυτά αφορούν τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, την καταλληλότητα έκτασης ή μη για κτηνοτροφική εγκατάσταση στη θέση «Μορφοράχη» της Δ.Κ. Αγράφων,  ΔΕ Αγράφων του Δήμου Αγράφων, την καταλληλότητα έκτασης ή μη για κτηνοτροφική εγκατάσταση στη θέση «’Αη-Γιάννης» της Δ.Κ. Αγράφων,  ΔΕ Αγράφων του Δήμου Αγράφων, τον χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2024, ως δεκτικών, για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αγράφων για το έτος 2024 και τον ορισμό εκπροσώπων Δήμου Αγράφων στα σχολικά συμβούλια.

Αποφάσεις λήφθηκαν, επίσης, για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων Δήμου Αγράφων, την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της  1ης (Υποχρεωτικής) Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2024, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων, έτους 2024, μετά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2024, την οικονομική Ενίσχυση δημοτών και την παροχή χρηματικού επιδόματος σίτισης στους υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων.