Συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το Κλειστό Κολυμβητήριο προμηθεύεται ο Δήμος Καρπενησίου

490
kolymvitirio karpenisi 05

Στην προμήθεια συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αναλώσιμων για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, εντατικοποιώντας την αναβάθμισή του με κύριο στόχο την ασφάλεια των κολυμβητών, αλλά και ολόκληρου του κτιρίου από επιτήδειους. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία του κ. Βασίλειου Χαρμπίλα, Ανώνυμη Εταιρία (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)που εδρεύει στην Αθήνα, στην τιμή των 629,92€. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.