Θετική ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων σχετικά με τη μη πραγματοποίηση μεταβολών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. Αναλυτικότερα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα Δημοτικά Συμβούλια γνωμοδοτούν επί των προτάσεων των Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προβαίνουν στις αντίστοιχες αλλαγές. Σχετικά με το Δήμο Αγράφων το Δ.Σ. αποφάσισε για το επόμενο έτος να μην υπάρξει καμία μεταβολή δηλαδή ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, ΣΜΕΑΕ, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ.