Έκτακτο ΔΣ Καρπενησίου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

0
1192

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου με κύριο θέμα συνεδρίασης ηπρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».Η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα λήφθηκε χθες διότι ένα μήνα πριν από την διενέργεια  των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτηςανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α βαθμού που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο προκειμένουνα αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπήκαι εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.