Στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά

Τα χρονικά περιθώρια δεν επιτρέπουν  για τις προγραμματισμένες εξετάσεις του Ιούνη, αλλά στόχος είναι οι μεθεπόμενες εξετάσεις να διεξαχθούν, μέσω διαδικτύου.

“Με  κατάλληλο  εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων  ακουστικά, μικρόφωνα, άδειες χρήσης λογισμικού, μεταφερόμενα επιτραπέζια διαχωριστικά, τύπου call center, κλπ.  “,  αναφέρει το ρεπορτάζ του esos.gr. Αναλυτικά ο προγραμματισμός σύμφωνα με το δημοσίευμα περιλαμβάνει:

Α. Την παραγωγή σταθμισμένων δοκιμασιών κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και γραπτής και προφορικής διαμεσολάβησης (επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 ΚΑΙ Γ2) για την πλήρωση «Δεξαμενών Θεμάτων» Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής.

Β. Πολυτροπικές δοκιμασίες που  θα καταχωρούνται για να χρησιμοποιηθούν στο adaptive e-test.

Γ. Την ανάπτυξη, επέκταση, αναβάθμιση και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία συστημάτων, επιστημονικών και τεχνολογικών υποδομών οργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης, με σημείο αναφοράς την ηλεκτρονική πλατφόρμα των εξετάσεων.

Δ. Ως ηλεκτρονική πλατφόρμα εκλαμβάνεται το σύνολο των συστημάτων και υποσυστημάτων (λογισμικό συγγραφής, διαχείρισης και αξιολόγησης του υλικού πιστοποίησης, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εξετάσεων και Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), λογισμικό παραγωγής τεστ, συμπληρωματικές εφαρμογές οικονομοτεχνικής διαχείρισης, test player κτλ.) που θα εξυπηρετεί το e-ΚΠΓ για ευρεία χρήση και λειτουργία.

Ε. Τη δημιουργία δικτύου Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων – στα οποία θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις – και την προμήθεια εξοπλισμού ικανού να φιλοξενήσει τις κεντρικές υποδομές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των εξετάσεων με προοπτική να παρέχονται μέσω αυτής οι υπηρεσίες του e-ΚΠΓ σε ευρεία κλίμακα, καθώς και κατάλληλου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα ΚΗΕ (ακουστικά, μικρόφωνα, άδειες χρήσης λογισμικού, μεταφερόμενα επιτραπέζια διαχωριστικά, τύπου call center, κλπ.) που θα διευκολύνουν την εξέταση.