Έρχονται προσλήψεις στην Βουλή.

0
2072

Νέες θέσεις εργασίας βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και αυτή την φορά οι προσλήψεις αφορούν την Βουλή.  Προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με την απόφαση του προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση για τις ετήσιες προσλήψεις. Συγκεκριμένα, στη απόφαση αναφέρεται: «Καθορίζουμε τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων για το έτος 2018 σε δεκαεπτά (17).

 

Ειδικότητες που ζητούνται

Α. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (11 θέσεις):

2 θέσεις του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής

  • 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων
  • 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ2 Οικονομικού
  • 1 θέση του κλάδου ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων
  • 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ16 Στενογράφων

Β. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (6 θέσεις):

  • 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6α του ΚτΒ/Β’ και με ειδικότητα αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με πτυχίο νομικής και διδακτορικό δίπλωμα.
  • 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΠΕ2 Οικονομικού, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ειδικού Κανονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
  • 2 θέσεις με ειδικότητα στην Πληροφορική, αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ειδικού Κανονισμού της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.