Μέχρι 30 Ιουνίου η τελική προθεσμία

Η ΑΑΔΕ με σχετική ανακοίνωση έδωσε νέα παράταση για την απόσυρση και αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών.

Ειδικότερα: Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ΓιώργουΠιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες:

– Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.

– Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.

– Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών, μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.