Την έκδοση του απολογισμού της παρουσίασε η «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε», για το έτος 2021, καθώς και του σχεδίου δράσης για το 2022. Η έκδοση αυτή επιχειρεί να καταγράψει όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων της Σύμπραξης για το έτος αναφοράς (2021), καθώς επίσης και να παρουσιάσει τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει ή σχεδιάζει να προσφέρει η Σύμπραξη.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της σε Γαστρονομική Περιφέρεια, η Περιφέρεια Στερεάς με την στήριξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης συμμετείχε σε έξι εκθέσεις. Η συμμετοχή στις ανωτέρω εκθέσεις και εκδηλώσεις επιχειρήθηκε προκειμένου να οικοδομηθεί μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους παραγωγούς. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έλαβαν χώρα ενημερωτικές συναντήσεις – εκθέσεις τοπικών  προιόντων με επαγγελματίες του Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα της οικονομίας καθώς και με εκπροσώπους των συνεταιρισμών/ομάδων (Αγρότες, Αλιείς). Θέματα των συναντήσεων ήταν, εκτός από την προβολή των προϊόντων της περιφέρειας μας, τα προβλήματα των παραγωγικών κλαδών (οικοτεχνία, προώθηση προϊόντων, συνεργατικά σχήματα, καινοτόμες πράξεις στον αγροδιατροφικό τομέα, κλπ), ο επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής Πρωτογενούς Τομέα ανά περιοχή, η ενημέρωση για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές», ΜΑΙΟΣ 2021

Σε συνεργασία με τον Hellas Stevia Hoop και με την υποστήριξη του Stavros Niarchos Foundation -Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης (12 μήνες) Στέβια -με θέμα: Μια Βιώσιμη & Αναγεννητική Μετάβαση» είναι για εσένα! Μάθε τα πάντα γύρω από τις βιώσιμες & βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας, για την υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων καθώς και για τις τεχνικές πωλήσεων & μάρκετινγκ.

  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών μεταποιητών σύκου 18-24/7/2022 στην Ισπανία (BADAJOZ)

-Έγκριση-διακρατικού προγράμματος “EUnique”, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 εκατομμύριο ευρώ προορίζεται για την Περιφέρειά μας με δικαιούχο την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η συνεργασία με το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων, σε ό,τι αφορά στα παραδοτέα που σχετίζονται με τις προδιαγραφές των επιχειρήσεων για τη χορήγηση του σχετικού σήματος.

Ταυτόχρονα και μετά από την επιτυχή διαβούλευση και την παρουσίαση οκτώ διαφορετικών σημάτων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιφέρειας, επελέγη το σήμα «τοπικών προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Το σήμα αυτό βρίσκεται στη διαδικασία νομικής κατοχύρωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με έγκριτο νομικό.

Άμεση στόχευση είναι να ενταχθεί ως κύρια δράση για το επόμενο έτος (διαφήμιση, τρόπος και διαδικασία χορήγησης, κλπ).

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
  • ΠΑΡΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PORTAL (http://agrifoodcentralgreece.gr). Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εταιρικής παρουσίασης και προβολής των επιχειρήσεων – μελών. Επίσης μέσω της πύλης «ΑΓΟΡΑ» δίνεται η δυνατότητα πώλησης προϊόντων.

Η διαδικτυακή παρουσία συνταγών με την δημιουργία της Νέας ιστοσελίδας www.tastecentralgreece.gr που εστιάζει στην Στερεοελλαδίτικη γαστρονομία συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της Στερεάς Ελλάδας, την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της. Στα άμεσα σχέδια και εν όψει του εορτασμού των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή η ΑΣΣΑ στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού, μέσω της γαστρονομίας και αγροδιατροφής, που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

  • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΑΣΣΕ. Προσπαθώντας να συμβάλλει στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης προχώρησε σε μία σειρά δράσεων οικονομικής υποστήριξης.

  • Η ΑΣΣΕ συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή «ΜΠΕΝΟΥ» για την διαχείριση των προγραμμάτων αποκατάστασης των συνεπειών από την πυρκαγιά στην βόρεια Εύβοια