Αλλάζει ριζικά το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

0
3007

Από ίδρυμα γίνεται μια τεράστια αγκαλιά για ενήλικες και ανήλικους που το έχουν ανάγκη.

Σύγχρονο, ευέλικτο, ανοικτό και με όραμα το νέο σχέδιο!

Στην Τακτική  του Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στις 18 Σεπτεμβρίου, εκτός άλλων θεμάτων που αποφασίστηκαν, προχώρησε και στην έγκριση ενός νέου σχεδίου Οργανισμού.

Κατά πλειοψηφία και μετά από πολύωρη συζήτηση, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.  Ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου κ. Νίκος Κοντοπάνος και το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησαν στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου λόγω των μεταβολών που έχει υποστεί έως σήμερα. Στόχος η ουσιαστική διοικητική και λειτουργική  αναγέννηση του θεραπευτηρίου, με άξονα τα σύγχρονα μοντέλα φροντίδας.

Οι νέοι σκοποί του Θ.Χ.Π.Ε.


Μακροχρόνια και βραχυχρόνια φροντίδα, δομές φροντίδας και για ανήλικα άτομα, εξωϊδρυματικές δομών δομές, κινητές μονάδες για υποστήριξη ατόμων σε οικογενειακό περιβάλλον, πιλοτικές δράσεις

  • Η παροχή υπηρεσιών κλειστής μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας περίθαλψης καθώς και αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες, νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, χρόνιες παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, άνοια, Alzheimer, καρκίνο τελικού σταδίου, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που δεν χρειάζονται ειδική νοσηλεία.
  • Η παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και κλειστής, μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας, περίθαλψης καθώς και αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης σε ηλικιωμένα άτομα.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, πρόληψης, διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας, ημερήσιας φροντίδας, φιλοξενίας, λειτουργικής αποκατάστασης, εκπαιδευτικής ένταξης, παιδαγωγικής στήριξης, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης καθώς και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ενήλικα άτομα ωφελούμενα του Θεραπευτηρίου είτε διαμένουν στις κλειστές δομές του είτε στις οικογενειακές τους εστίες. Για τα παραπάνω προγράμματα και υπηρεσίες ωφελούμενοι μπορεί να είναι και ανήλικα άτομα με παθήσεις και αναπηρίες.
  • Η λειτουργία εξωϊδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ή άλλες υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης για τα ωφελούμενα άτομα του Θεραπευτηρίου.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων και κινητών μονάδων για υποστήριξη και βοήθεια στο σπίτι με στόχο να υποστηριχθεί η παραμονή των ανήλικων και ενήλικων ατόμων στο οικογενειακό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών και καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, που υπαγορεύονται από σύγχρονες πολιτικές και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στα πεδία των αρμοδιοτήτων του Θεραπευτηρίου.
  • Η διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας για τους ωφελούμενους και η συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
  • Οι δράσεις που σχετίζονται με προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

 

Προκειμένου να γίνεται στο μέλλον ορθολογική εξυπηρέτηση των ατόμων, που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του, η διοίκηση θα προχωρήσει στην αξιοποίηση και διαμόρφωση ιδιόκτητων ή παραχωρηθέντων ειδικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας. Επίσης το νέο σχέδιο αναφέρεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε ομάδα. Θα αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την  αυτονομία των ενήλικων και ανήλικων ωφελούμενων και ενισχύουν τη συμμετοχή και παραμονή τους  στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της προέλευσής τους.  Θα αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα και παρεμβάσεις πρόληψης, διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης, ειδικής εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, ποικίλων δημιουργικών δραστηριοτήτων και αποκατάστασης πρώιμων αναπτυξιακών, ψυχοκινητικών, ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών διαταραχών από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Θα λειτουργεί Κέντρα όλων των μορφών δημιουργικής απασχόλησης,  προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικα και ανήλικα άτομα ωφελούμενα του Θεραπευτηρίου είτε διαμένουν στις κλειστές δομές είτε διαμένουν στις οικογενειακές τους εστίες, προκειμένου να ενδυναμωθεί η αυτονόμησή τους και θα λειτουργεί Κέντρα Βραχείας Φιλοξενίας για  ενήλικες, ΑΜΕΑ και οικογένειες σε κρίση, αλλά και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων & ΑΜΕΑ, που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες & προγράμματα για ανήλικους και ενήλικες

Στους ωφελούμενους ενήλικες που φιλοξενούνται στο Θεραπευτήριο, παρέχονται εκτός από τα ήδη προσφερόμενα: στέγη, τροφή, ιματισμός, είδη ένδυσης και υπόδησης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέριμνα εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας ή εισαγωγής σε κατάλληλα νοσηλευτικά ιδρύματα,  φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, θα προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες για ψυχολογική υποστήριξη, λειτουργική, κοινωνική, προεπαγγελματική, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, προγράμματα άθλησης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ενθάρρυνσης της αυτονομίας και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Ανάλογα με το βαθμό λειτουργικότητας των ενηλίκων θα παρέχεται η δυνατότητα ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης σε αντίστοιχες δομές και διαμερίσματα και η προώθηση στην αγορά εργασίας. Στους ωφελούμενους προγραμμάτων κατ’ οίκον στήριξης ενήλικων και ΑΜΕΑ θα παρέχονται: κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και ομάδες σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της φροντίδας, τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις κοινωνικής λειτουργού καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία με τα ωφελούμενα άτομα και τις οικογένειές τους, διεκπεραίωση πρακτικών θεμάτων όπως συνοδεία σε δημόσιες υπηρεσίες, εξόφληση λογαριασμών και άλλα συναφή, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση, ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι, φροντίδα καθαριότητας στο σπίτι.

Επίσης προβλέπεται να οργανώνονται προγράμματα θερινών διακοπών κατασκήνωσης για τους ωφελούμενους και μέλη των οικογενειών τους. Τα προγράμματα θα υλοποιούνται είτε αυτόνομα με ίδιους πόρους από το Θεραπευτήριο, είτε σε συνεργασία με τα ειδικά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή με πιστοποιημένες οργανώσεις, με τις οποίες θα υπογράφεται σχετική προγραμματική σύμβαση.

Στους ωφελούμενους ανήλικους του Θεραπευτήριο, θα παρέχονται προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, λειτουργικής, κοινωνικής, προεπαγγελματικής, επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης καθώς και  προγράμματα άθλησης, ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ενθάρρυνσης της αυτονομίας και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Το νέο σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ, αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου υπάγεται. Αναμένονται άμεσα οι εξελίξεις.