Αναβαθμίζεται το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου

0
10156

Συνολικός προϋπολογισμός 390.000,00

Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ∆ήµου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της, καθώς και τον  ορισµό  ενός (1)  µέλους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  (Κ.Ε.Π.)  της Προγραμματικής Σύµβασης, αλλά και του αναπληρωτή του καλείται να αποφασίσει το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου.

Το ιστορικό του ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου κατασκευάσθηκε το 1977 και από το 1981 λειτούργησε καλύπτοντας τις στεγαστικές ανάγκες των κατά καιρούς τεχνικών σχολείων (ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ).  Το 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου ιδρύθηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1379/Β/14-9-2006).

Το όλο συγκρότημα περιήλθε στο δήμο Καρπενησίου με την διαπιστωτική απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας Βρίσκεται επί της εθνικής οδού Καρπενησίου – Αγρινίου,  σε χώρο χαρακτηρισμένο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως «ζώνη εκπαίδευσης» και συνορεύει με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη Μαθητική Εστία και το γήπεδο του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Ενιαίου Λυκείου της πόλης του Καρπενησίου καθώς και με ιδιωτική έκταση.

Οι αναβαθμίσεις και οι παρεμβάσεις στο ΕΠΑΛ

Το κτιριακό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου αποτελείται από: α) το κεντρικό τριώροφο κτίσμα όπου υπάρχουν οι αίθουσες διδασκαλίας και χώροι γραφείων, β) τέσσερα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια και γ) το χώρο του κλειστού γυμναστηρίου.

Λόγω του μεγάλου κτιριακού όγκου και των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ, μετά από ιεράρχηση των αναγκών, με βάση τη λειτουργία του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που αφορούν το δυτικό τμήμα του κεντρικού κτιρίου καθώς και το Εργαστήριο Μηχανολογικών κατασκευών και εργαλειομηχανών (κτίριο Α) το οποίο  παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην λειτουργία του λόγω των εκτεταμένων φθορών των εσωτερικών εγκαταστάσεων, της κακής κατάστασης των κουφωμάτων και της υγρασίας.:

Οι εργασίες θα αφορούν την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση ψευδοροφής, βελτιώνοντας την θέρμανση του κτιρίου, την καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων οροφής, την αντικατάσταση της εξώθυρας, χρωματισμός των εσωτερικών τοίχων του εργαστηρίου και των μπάνιων, επισκευή τουαλετών, αντικατάσταση νιπτήρων και λεκανών WC, αντικατάσταση κουφωμάτων, λαμπτήρων, θερμαντικών σωμάτων, καθώς και μικροεργασίες για τη συμμόρφωση του κτιρίου στις προδιαγραφές που αφορούν τα ΑΜΕΑ, αλλά και κατασκευή ράμπας στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του 1ου ΕΠΑΛ, έτσι ώστε οι λειτουργικοί χώροι του να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Ο προϋπολογισμός του έργου”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” ανέρχεται σύμφωνα µε την μελέτη του Δήμου Καρπενησίου στο ποσό των 200.000,00€, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. με αποτέλεσμα το ποσό δαπάνης να ανέρχεται στα 390.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας