Αρχαιρεσίες για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δυτ. Ευρυτανίας

3066

Σε Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες προσκαλεί τα μέλη του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δυτ. Ευρυτανίας  


 

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του καταστατικού, προσκαλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου στη Γρανίτσα Ευρυτανίας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.

  1. Έγκριση Διοικητικού – Οικονομικού απολογισμού.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών.
  3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για το Σύλλογο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί απαρτία με όσα μέλη παραστούν.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του καταστατικού με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετά δηλώσεως Ν. 1599/1986 που πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ..

Δικαίωμα ψήφου και εισόδου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμιακώς τακτοποιημένα, επιδεικνύοντας στην Εφορευτική Επιτροπή τη θεωρημένη άδεια θήρας για την περίοδο 2017-2018 καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.