Σε εξέλιξη η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7κ/2021 και τις 144 προσλήψεις υπαλλήλων στα ΚΕΠ της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν κυρίως με την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Α’Κατηγορία

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις

Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Β’Κατηγορία

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις

Κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Γ’Κατηγορία

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις

Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

121 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ- 1 Θέση στο Καρεπνήσι

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 121 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ.

Οι προσλήψεις θα γίνουν εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών & Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) στον ΟΑΕΔ αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο αυτής (www.oaed.gr), στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αλίμου, Μοσχάτου – Ταύρου, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Ελευσίνας, Αχαρνών, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Aρταίων, Πατρέων, Δράμας, Καβάλας, Καρπενησίου, Νάουσας, Πυλαίας- Χορτιάτη, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Καλαμάτας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Σερρών & Τρικκαίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Έως την Πέμπτη οι αιτήσεις για 664 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Σε προσλήψεις 664 υπαλλήλων προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. Στην κατηγορία τη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία της Τεχνολογικής εκπαίδευσης 105 θέσεις και στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στο 214 4066800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

114 νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη στη ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δέκα τεσσάρων (114) ατόμων. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2021-16/07/2021

Επίσης θα γίνουν προσλήψεις ατόμων/ θέσεων στις ακόλουθες υπηρεσίες:

Κτηματολόγιο 77

Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17

Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5

Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5

Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1

Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3

Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1

Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1

Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1

Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5

Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών 3

Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2

Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6

Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4

Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2

Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5

Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2

Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3

Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα 152

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα κριτήρια κατάταξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και αποστολή της αίτησης αναφέρονται στην προκήρυξη.