Αναδείχτηκε ο νέος μισθωτής για το κατάστημα στην Τ.Κ. Βούλπης, ύστερα από τη φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία που είχε διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021 και την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζοντας μισθωτή τον Τσίπρα Λάμπρο του Δημητρίου, με ποσό προσφοράς ύψους 400 ευρώ (ετήσιο μίσθωμα).

Να θυμίσουμε ότι αρχικά ο Δήμος είχε προβεί σε απευθείας ανάθεση, όμως ύστερα από καταγγελίες πολιτών αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημοπρασίας. Το όλο ακίνητο αποτελούμενο από ισόγειο και λοιπούς πέριξ αυτού χώρους ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Αγράφων και βρίσκεται στην Βούλπη. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι 59,71 τ.μ. μαζί με WC και 80.00 τ.μ. περιβάλλοντος χώρου.Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή «Καφέ Μπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.