Γενική Συνέλευση για τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Καρπενησίου

0
1753

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καρπενησίου, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου και ώρα 6:00 μ.μ.. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Καρπενησίου, είναι Σωματείο Φιλανθρωπικό και Εκπολιτιστικό και ιδρυτής του Γηροκομείου Καρπενησίου και στόχος της Γενικής Συνέλευσης είναι τα θέματα που αφορούν την λογοδοσία και τα πεπραγμένα για την τετραετία 2014 έως 2017 καθώς και την έγκριση απολογισμού της ίδιας περιόδου. Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει εγγραφή νέων μελών και εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.