Ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 38.543.921,21€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα έξοδα αδελφοποιήσεων και η δαπάνη υλοποίησης δράσης του Θεατρικού Εργαστηρίου. Στην μείωση των εξόδων συνέβαλε η αδιάθετη πίστωση για τον οικονομικό έλεγχο από ορκωτό λογιστή (χρήση 2020 & 2022) και για τον οικονομικό έλεγχο από ορκωτό λογιστή (χρήση 2021). Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 15.052,34€. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 38.558.973,55€.

Οι αντιδράσεις τις Αντιπολίτευσης

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Λερογιάννης Δημήτριος και η παράταξή του στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας αναφέρουν: «Ψηφίζουμε παρών μόνο και μόνο για τα παιδιά. Πρέπει επιτέλους να κινητοποιηθεί η δημοτική αρχή και να γίνονται οι διαδικασίες όπως πρέπει. Εξηγούμαστε: Α) Στις 24/05/2023 λάβαμε πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη το θεατρικό εργαστήρι του δήμου μας. Δεν μπορεί, όμως, η ειδική σύμβουλος του δημάρχου να ανακοινώνει στο FB στις 13/04/2023 την αποστολή του θεατρικού εργαστηρίου στην Θεσσαλονίκη και να καλούμαστε να ψηφίσουμε ως κατεπείγoν στο διά περιφοράς συμβούλιο μετά από 1,5 μήνα. Στις 03/05/2023 είχαμε τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, γιατί δεν το είχαμε προς ψήφιση; Β) Στη συγκεκριμένη πρόσκληση θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να υπάρχει ξεχωριστό θέμα προς ψήφιση η έγκριση της μετακίνησης του θεατρικού εργαστηρίου στην Θεσσαλονίκη και όχι να συμπεριλαμβάνεται ως ενσωματωμένο θέμα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Γ)1ον) Στον Οργανισμό του δήμου και στις αρμοδιότητες Γραφείου Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού περιλαμβάνεται η διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις) αντίστοιχα στις αρμοδιότητες του Γραφείου Φιλαρμονικής μεταξύ άλλων παρέχεται η διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε γραφείο που να ανήκει ξεκάθαρα ένα θεατρικό εργαστήρι και το εντάξουμε στα γενικόλογα του Γραφείου Μουσείων Μνημείων και Πολιτισμού δεν προκύπτει από τον οργανισμό ότι ο Δήμος μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία όπως αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις αρμοδιότητες του γραφείου Φιλαρμονικής. 2ον) Με την απόφαση του Δημάρχου περί πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου η Ειδική Συνεργάτιδα προσλήφθηκε για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα διοίκησης, καθαριότητας και πρασίνου και επιπρόσθετα σε θέματα εποπτείας και συντονισμού κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων και κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Καρπενησίου. Εποπτεία και συντονισμός δεν σημαίνει ότι εργάζομαι ως θεατρολόγος ή κάτι άλλο σε θεατρικό εργαστήρι του Δήμου. 3ον) Στην τροποποίηση σκοπών ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, στον Τομέα Πολιτισμού περιλαμβάνεται, η δημιουργία και λειτουργία κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών, θεατρικού εργαστηρίου, εργαστηρίου ζωγραφικής, γλυπτικής, σχεδίου κ.λπ. Οπότε θα μπορούσε ο δήμος να το λειτουργεί μέσα από την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και να προσλάβουν κάποιον να το υλοποιεί, όπως είχαμε προτείνει και σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. 4ον)Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις περί δημιουργίας θεατρικού εργαστηρίου σε Δήμους ή σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Για τις δαπάνες που αφορούν είτε μεταφορά σκηνικών είτε έξοδα συμμετοχής σε διάφορα φεστιβάλ, παραχώρηση αίθουσας, αμοιβές διδασκόντων κλπ. λαμβάνεται κάθε φορά και διαφορετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Επομένως, κατά τη γνώμη μας δεν υφίσταται θεατρικό εργαστήρι του Δήμου με νόμιμη μορφή οπότε και κάθε δαπάνη ή συμμετοχή του Δήμου(π.χ. Μετακινήσεις) δεν είναι νόμιμες. Βεβαίως και είμαστε σύμφωνοι ο Δήμος να προσφέρει στην πόλη μας αυτή την εξαιρετική υπηρεσία, βεβαίως και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά πρέπει να γίνει ακολουθώντας την νόμιμη οδό και την σειρά των πραγμάτων όπως τόσοι άλλοι Δήμοι».

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας αναφέρει: «Ψηφίζουμε ΝΑΙ με την ευχή (για άλλη μια φορά) να σας συνεπάρει κάποτε αυτός ο οίστρος και για τα μεγάλα, τα κρίσιμα και ζωτικής σημασίας προβλήματα των δημοτών και του Δήμου! Που μονίμως παραμένουν εκτός σφαίρας θερμού ενδιαφέροντός σας! Εκτός σχεδίων θα παραμείνουν ως το τέλος καθώς δεν αποτελούν προτεραιότητα των αντιλαϊκών πολιτικών μου με πάθος υλοποιείται»