Τη διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Καθαριότητας, Νεκροταφείου και Βοσκής ζήτησαν τριάντα τέσσερις (34) δημότες του Δήμου Αγράφων.
Ειδικότερα, οι δημότες ζητούν τη διαγραφή των συγκεκριμένων οφειλών λόγω διπλοεγγραφών, διπλών χρεώσεων, λάθος εγγραφών, τη διακοπή παροχής και διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για οφειλές από τα έτη 2000 έως το 2021 και για το συνολικό ποσό των 11.259 ευρώ.