Διαγραφή τελών για 127 δημότες Αγράφων

0
1851

Στην διαγραφή βεβαιωμένων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης προχώρησε ο Δήμος Αγράφων για πολλούς δημότες του σύμφωνα με την 24-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, εκατόν είκοσι επτά (127) είναι οι δημότες που κατέθεσαν αίτημα διαγραφής τελών προς τον Δήμο Αγράφων. Σύμφωνα με την απόφαση οι πολίτες δικαιώθηκαν και έλαβαν το προνόμιο της διαγραφής τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας από το έτος 2000 έως το έτος 2014.Για να πραγματοποιηθεί όμως η διαγραφή τελών και κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες, τα οποία διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής λόγοι: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή του χρέους τους, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει πρωτίστως να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί το γεγονός ότι το τυχόν ακίνητό τους δεν συνδέθηκε ποτέ με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτες του υδροδοτούμενου ακινήτου ή δεν είχαν ποτέ ακίνητο στην περιφέρεια του Δήμου ή ότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.