Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 4η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έγινε δια περιφοράς για τη διασφάλιση της υγείας των συμβούλων. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν την τροποποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων, τον ορισμό Εκκαθαριστή και τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. Οι σύμβουλοι απέστειλαν την ψήφο τους ηλεκτρονικά για τα παραπάνω θέματα.

*φωτο αρχείου