Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία της κοινότητας Ασπροπύργου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η παραχώρηση θα έχει διάρκεια για ένα έτος, με την προϋπόθεση ότι τα πάγια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του ανωτέρω ακινήτου θα επιβαρύνουν και θα καλυφθούν εξολοκλήρου από τον εν λόγω Σύλλογο. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, μετά από φανερή δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε, στην οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, ενώ λήφθηκε υπόψη και η αίτηση του προέδρου του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» με την οποία αιτούνται την παραχώρηση στο Σύλλογο του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην κοινότητα Ασπροπύργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος συνάντησης και διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του Συλλόγου.