Από 12 έως 17 Οκτωβρίου σε Κρέντη, Βαλαώρα,
Παλαιοκατούνα & Ραπτόπουλο
Δίπλα στα παιδιά βρίσκεται ο ΟΠΑΠ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με το Δήμο
Αγράφων και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης πραγματοποιώντας δωρεάν προληπτικό
παιδιατρικό έλεγχο από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 17από τις 09:00 έως τις
17:00 Οκτωβρίου, στις περιοχές Ραπτόπουλο, Βαλαώρα, Παλαιοκατούνα και Κρέντη του Δήμου
Αγράφων. Συγκεκριμένα η δράση Προληπτικής Ιατρικής εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής
Υπευθυνότητας «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά» και στόχο έχει να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες των
τοπικών κοινωνιών, όπως η προαγωγή και η διασφάλιση της υγείας ενηλίκων και παιδιών μέσω
προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων. Ο ΟΠΑΠ αποτελεί διαχρονικά σταθερό υποστηρικτή της
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Με επίκεντρο τη νέα γενιά, η στρατηγική Εταιρικής
Υπευθυνότητας της εταιρείας βασίζεται στους πυλώνες της Υγείας, του Αθλητισμού και της
Απασχόλησης, εξυπηρετώντας ουσιαστικές ανάγκες και υλοποιώντας αποτελεσματικές
παρεμβάσεις.
Ένα κινητό πολυϊατρείο στα Άγραφα
Για την υλοποίηση της δράσης του δωρεάν προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» θα διαθέσει, το κινητό πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», το οποίο θα στελεχώνεται από
εθελοντές γιατρούς, καθώς και από άλλο προσωπικό του Οργανισμού. Κατά τη διεξαγωγή των
εξετάσεων θα τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής, καθώς με το πέρας κάθε εξέτασης ο χώρος
θα αερίζεται και θα απολυμαίνεται καταλλήλως. Το πρόγραμμα προληπτικής
ιατρικής/οδοντιατρική «Ιπποκράτης» λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει
υπογράψει ο Οργανισμός με τα ως άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς
και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και
ευαισθητοποίησης στα παιδιά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού: 2237351127 – Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αγράφων (εργάσιμες ημέρες και ώρες).