Σε νέες προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) ατόμων με τις εξής ειδικότητες: ένα (1) άτομο χειριστής ΜΕ με δίπλωμα για Γκρέιντερ, ειδικότητας  ΔΕ και ένα (1) άτομο Χειριστής ΜΕ με δίπλωμα για Εκσκαφέα-JCB, ειδικότητας ΔΕ.

Η σύμβασή τους θα είναι τετράμηνης διάρκειας. Η πρόσληψη του πρώτου χειριστή θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και θα καλύψει το κενό που υπάρχει στη θέση αυτή για την Τεχνική Υπηρεσία, ενόψει  μάλιστα της θερινής περιόδου και των αυξημένων υποχρεώσεων σε αποκαταστάσεις βλαβών σε τεχνικά  έργα, αλλά και της υποβοήθησης του υπάρχοντος προσωπικού. Η δεύτερη πρόσληψη κρίνεται απαραίτητη, διότι θα  συνδράμει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ενόψει της θερινής περιόδου αλλά και της γενικότερης κατάστασης που απορρέει από την κρίση που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19.

Η πρόσληψή τους πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια δράσης της Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ και ειδικά της πρόληψης και της αποκατάστασης των ζημιών που μπορεί να προκληθούν, είτε από φυσική, είτε από άλλη υπαιτιότητα, καθώς και τη συντήρηση μέρους των υποδομών μίας περιοχής, είναι ενδεικτικά ο συντονισμός και η επίβλεψη για την πρόληψη, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των καταστροφών που μπορεί να συμβαίνουν στην περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου. Οι πιστώσεις για τη συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.