Εγκρίθηκαν επτά διαγωνισμοί με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

3143

Η 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 στο Κερασοχώρι. Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν έγκριση επτά (7) διαγωνισμοί που είχαν τα εξής θέματα: «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ. Δυτικής Φραγκίστας», «Διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ. Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων», «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βαλαώρας ΔΕ Απεραντίων», «Βελτίωση παιδικής χαράς ΤΚ Λεπιανών ΔΕ Ασπροποτάμου», «Ενεργειακή αναβάθμιση– αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμού) με εξοικονόμηση» και «Επέκταση δικτύου άρδευσης ΤΚ Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων». Τέλος, αποφασίστηκε η παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για μελέτη δύο δικογραφιών που έχουν διαδοχικά σχηματιστεί κατόπιν παραγγελίας της κας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας σε συνδυασμό με την δικογραφία, προκειμένου για τη διερεύνηση της βασιμότητας καταγγελίας δημότη αναφορικά με την εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής