Όλες οι θέσεις στάθμευσης

Έγκριση έλαβε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο  Δήμο Καρπενησίου όπως εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Μετά από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο στην πόλη του Καρπενησίου αλλά και τη μελέτη των  δημογραφικών χαρακτηριστικών, ακολούθησε η ανάπτυξη δύο εναλλακτικών σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους. Η  ανάπτυξη  των  σεναρίων  χωροθέτησης στηρίχθηκε  στον  συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση τόσο στην προέλευση των μετακινήσεων, δηλαδή στον τόπο κατοικίας των πολιτών, όσο και στον προορισμό τους, ο οποίος περιλαμβάνει το   χώροεργασίας τους, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης & αθλητισμού, χώρους πρασίνου και κέντρα εμπορίου & αναψυχής.

Με βάση τα ανωτέρω, παρουσιάστηκαν τα δύο (2) σενάρια: Το πρώτο περιλαμβάνει τη δίκαιη κατανομή και την ισότιμη εξυπηρέτηση των Δημοτικών Ενοτήτων. Το δεύτερο δίνει έμφαση στην πόλη του Καρπενησίου ως τουριστικό προορισμό. Οι θέσεις φόρτισης που προτάθηκαν είναι οι εξής: 19 θέσεις φόρτισης Ι.Χ., 1 θέση φόρτισης για τις ανάγκες των επαγγελματιών ΤΑΞΙ, 10 θέσεις φόρτισης για οχήματα ΑμεΑ, 1 θέση φόρτισης οχημάτων φορτοεκφορτώσεων, 1 θέση φόρτισης για τουριστικά λεωφορεία και 5 θέσεις φόρτισης για τις ανάγκες της μικροκινητικότητας. Η χρηματοδότηση των  Σ.Φ.Η.Ο. θα γίνει με Πόρους του Πράσινου Ταμείου (ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται  σε περίπου 7,0 εκατ. €), ενώ το υπουργείο επεξεργάζεται δράση για την επιδότηση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου φόρτισης στα διοικητικά όρια   των δήμων μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.