Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Έντεκα (11) ήταν τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά στην πλειονότητά τους αφορούσαν εγκρίσεις διαγωνισμών έργων και συγκεκριμένα με θέμα «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Ραπτόπουλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου, Τ.Κ Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων, Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε Αγράφων, Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων, Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου, Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων, Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου, Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων και Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων. Επίσης αποφασίστηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού εννιά (9) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και η εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία κλιμακίου ιατρών στην Τ.Κ. Γρανίτσας.

φωτο αρχείου