Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων. Επτά (7) ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις οι σύμβουλοι.

Αυτά αφορούσαν τα εξής θέματα: το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ), την έγκριση απόφασης Δημάρχου της ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης οδικού δικτύου Τσούκα- Άνω Τσούκα Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας», τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Αγράφων», καθώς και τη συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικής πρόσβασης προς Μουσείο Βίνιανης» της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΝΙΑΝΗΣ του Δήμου Αγράφων, και του έργου «Διαμόρφωση – Ανάδειξη Κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων. Επίσης συζητήθηκε η αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί αιτήσεως συμβιβασμού κ. Λάμπρου Μάκκα του Γεωργίου και η εκ νέου έγκριση αποδοχής όρων και υποβολής πρότασης του Δήμου Αγράφων στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».