Αίτηση κατέθεσε το κοινωφελές και πολιτιστικό ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου προς το Τριμελές Εφετείο Λάρισας με σκοπό να δοθεί η έγκριση για την επωφελέστερη και ασφαλέστερη εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των σκοπών του.

Συγκεκριμένα, προς εκποίηση τίθεται ένα ακίνητο-οικόπεδο με πεπαλαιωμένο κτίσμα, εκτάσεως 217,95 τ.μ., επί οικοπέδου εκτάσεως 2.337 τ.μ. και β} ενός ακινήτου, ήτοι ενός οικοπέδου με κτίσμα, εκτάσεως 77,86 τ.μ., επί οικοπέδου εκτάσεως 1.156,67 τ.μ.. Στη συνέχεια πρόκειται να ανοικοδομηθεί στο Καρπενήσι, επί της οδού Ζηνοπούλου 43, ένα κτίριο, που θα αποτελεί την έδρα του Ιδρύματος και το οποίο θα στεγάζει επιπλέον πνευματικό κέντρο και βιβλιοθήκη στο ίδιο κτίριο. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Καραχοντζίτη, στα τηλέφωνα: 6977744907 και 210 7520026.